Szukaj

REKLAMACJE

Reklamację należy zgłaszać pisemnie na adres mailowy (kuunkoira@gmail.com).

Procedura reklamacji:

  1. Napisz mail z dokładnym opisem wady produktu, zrób zdjęcia wady i dołącz je do wiadomości.
  2. Decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności podejmuję w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
  3. W przypadku uznania reklamacji do odpowiedzi zwrotnej dołączę wzór formularza reklamacji/zwrotu. Wadliwy produkt, kopię dowodu zakupu oraz wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz reklamacji/zwrotu należy prześlij na adres: kuun koira Aleksandra Jaguś, ul. Inżynierska 5/52, 03-410 Warszawa na koszt kuun koiry
  4. Naprawiony lub nowy produkt wyślę do Ciebie na swój koszt, lub zwrócę pieniądze niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania wadliwego produktu.

O każdym etapie postępowania reklamacyjnego będę Cię informować na bieżąco drogą elektroniczną. 

ZWROTY

Zgodnie z obowiązującym prawem w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki możesz zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w sklepie internetowym kuun koira.

Procedura zwrotu:

  1. Napisz mail z informacją o planowanym zwrocie produktu.
  2. W odpowiedzi zwrotnej prześlę formularz reklamacji/zwrotu, który należy wydrukować, wypełnić i podpisać.
  3. Produkt, dowód zakupu oraz formularz reklamacji/zwrotu wyślij na własny koszt na adres: kuun koira Aleksandra Jaguś, ul. Inżynierska 5/52, 03-410 Warszawa. Produkt musi być w stanie niepogorszonym, pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że nie był używany, w oryginalnym opakowaniu i z oryginalnymi metkami. 
  4. Zwrócę na Twoje konto cenę za produkt (wraz z kosztem przesyłki) w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

Nie przyjmuję przesyłek za pobraniem i nie ponoszę odpowiedzialności za dodatkowe koszty wysyłki z tym związane.